Saltar al contingut

Fem tot tipus d’informes: Informes Tècnics d’Edificació (ITE), Cèdules d’Habitabilitat (CHB), Certificats d’Eficiència Energètica (CHB), Taxacions, Certificats de Solidesa, Avaluació d’Edificis i Informes Pericials.

Demana’ns preu!

Treballem junts?

En primer lloc fem una primera visita a la finca per tal d’identificar les lesions d’edificació i proposar la rehabilitació més adequada. Fem rehabilitacions de cobertes, façanes, patis, vestíbuls i estructura, atenent als dubtes que puguin sorgir als membres de la comunitat i implicant-nos en tot el procés d’obra.