Saltar al contingut

Daniel García-Fraile Cobo (Barcelona, 1957) és arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura Barcelona (ETSAB – UPC). Graduat al 1991, any en el que va obrir l’Estudi d’arquitectura ARQBCN. Des del 2015 co-dirigeix García-Fraile Arquitectura, un estudi d’arquitectura centrat en la rehabilitació, obra nova i l’arquitectura legal i forense. Actualment, membre de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors de Catalunya (AAEPFMC).

Va cursar el Postgrau Universitari d’Arquitectura Legal i Forense (DALF) per l’Universitat Pompeu Fabra (UPF), incloent les dues branques d’especialització (lesions d’edificació i valoracions immobiliàries), per tal d’actuar com a pèrit davant els Tribunals de Justícia i Administracions Públiques.

Durant els seus estudis va treballar a diversos estudis d’arquitectura, enginyeria i empreses constructores, per tal de fer front a les despeses que suposava fer front als estudis universitaris d’arquitectura. Va començar treballat amb 16 anys a l’empresa Construcciones TEL S.A. fent encàrrecs i participant en la delineació de plànols. Posteriorment va començar a treballar a diversos estudis d’arquitectura catalans, tals com el despatx d’en Joaquín Pujades Cortés, l’estudi d’en Jordi Cid i Espuny, l’estudi d’en Joan Mauri i Piñol o l’estudi d’en Pere Alumà Ribera.

També va treballar a l’empresa constructora COTAS, realitzant perspectives a mà per facilitar la venda d’immobles, i a l’empresa constructora de refugis antiatòmics ABQ, dirigida per l’Antonio Alcahúd Lara, enginyer especialitzat en reactors nuclears, on van arribar a realitzar refugis soterrats ideats perquè més de 200 persones poguessin subsistir-hi 3 mesos enfront de catàstrofes naturals, nuclears o riscos bacteriològics i químics.

En la darrera etapa com a estudiant d’arquitectura va treballar al Servei de Planejament Urbanístic de l’Ajuntament de Barcelona, al departament de mobiliari urbà i projectes urbans de Barcelona, durant la dècada dels 80, època coneguda com la dels “tretze llapis d’or”.

Finalment, al 1991 va inaugurar l’Estudi d’arquitectura ARQBCN (www.arqbcn.com) exercint durant molts anys a l’entresòl del c/ Espronceda 362-364, a Barcelona. Posteriorment, al 2015, va renombrar el despatx com a García-Fraile Arquitectura (www.garciafraile.com) juntament amb el seu fill, l’Oscar García-Fraile, i van traslladar l’estudi al c/ Puerto Príncipe 22 Bx2.

Durant més de 30 anys de professió ha realitzat centenars d’obres. De fet, segons dades internes, a l’actualitat hem obert uns 3.000 expedients, on cada encàrrec representa un expedient diferent. La seva especialitat són les rehabilitacions i les obres d’habitatges unifamiliars aïllats (xalets), dels quals n’ha construït més de 100, arreu del territori espanyol tot i que amb especial intensitat a les zones del Baix Llobregat i el Vallès. També ha realitzat centenars d’informes pericials i forenses, havent participat en molts processos judicials com a arquitecte expert en lesions d’edificació i valoracions immobiliàries designat pels tribunals de justícia.

Els nostres valors

A García-Fraile Arquitectura som un despatx on ens centrem en els nostres clients, oferint un tracte proper i personalitzat en cada cas. Som conscients que l’arquitectura és un dret de la ciutadania i cal garantir el seu accés a tothom, centrant-nos sempre en crear espais acollidors, accessibles i funcionals, per a que tothom pugui utilitzar-los i millorar així la seva qualitat de vida.

Considerem fonamental proporcionar els serveis tècnics per satisfer les necessitats de cada persona, considerant especialment a les persones grans i al fet que tothom podem trobar-nos en situació de dependència, pel que és imprescindible la accessibilitat total i universal en el disseny dels espais, afavorint la autonomia personal, integració i les activitats comunes del dia a dia.