Saltar al contenido
Portada » Blog » Licencia de obras en Barcelona

Licencia de obras en Barcelona

A García-Fraile Arquitectura tramitarem la seva llicència d’obres a l’Ajuntament de Barcelona per totes aquelles intervencions en les quals necessiti un arquitecte per a poder sol·licitar la llicència.

Existeixen 3 tipus de llicències d’obres a Barcelona:

Assabentat

Ho pot tramitar directament el propietari directament a l’Ajuntament, ja que no és necessària la intervenció d’un tècnic. Tenim un altre article al blog on pots conèixer més sobre aquest tipus de permís.

L’assabentat ampara per a realitzar obres que no comportin modificació de distribució envolupant de l’edifici o estructura. Per tant, es poden fer obres de renovació de cuines i banys, paviments, enguixats, falsos sostres o algunes instal·lacions interiors. Aquest tràmit és gratuït i pot realitzar-se en línia. Es comunica a l’Ajuntament que realitzarem aquestes obres i immediatament es poden començar.

Obres menors

Existeixen dos tipus de llicències d’obres menors:

Comunicat immediat: Obres que afecten l’estructura i a la distribució interior de l’edifici o habitatge. Es poden iniciar tan aviat com s’hagi tramitat el comunicat (caldrà presentar projecte i obtenir informe d’idoneitat tècnica favorable) i s’hagi pagat l’ICIO i la taxa urbanística.

Comunicat diferit. Obres que també afecten l’estructura i a la distribució interior de l’edifici o habitatge però, per circumstàncies particulars de l’edificació, requereixen 1 mes per a que l’Ajuntament revisi la documentació i otorgui el permís (generalment ocorre amb habitatges que se situen en edificis protegits urbanísticament). En aquest cas, pot donar-se també la necessitat de tramitar un informe previ del servei de patrimoni de l’Ajuntament.

Per a la tramitació dels diferents comunicats d’obres menors (llicències d’obres menors) hem de seguir els següents passos:

  • Realitzar consulta prèvia, per a saber quin tipus de permís hem de sol·licitar. (comunicat immediat o comunicat diferit).
  • Redacció de projecte. (memòria i plans de les obres a realitzar).
  • Tramitació de l’informe d’idoneïtat (informe de verificació per part d’una entitat de control, previ al lliurament per a poder presentar el projecte a l’Ajuntament.
  • Una vegada aprovada la idoneïtat tècnica, enviar per mitjans telemàtics el projecte a l’Ajuntament.

Quan es tracta de comunicat immediat, estimem que podriem arribar a iniciar les obres en un termini de dos mesos des del moment que se’ns encarregui el projecte per poder iniciar les obres (un mes i mig per redactar el projecte i dues setmanes per obtenir l’informe d’idoneïtat tècnica).

En canvi, si estem davant d’un edifici amb catalogació patrimonial, estimem que podrem iniciar les obres en un termini de sis mesos des del moment que se’ns encarregui el projecte per poder iniciar les obres (un mes i mig per redactar el projecte, tres mesos per obtenir l’informe de patrimoni, dues setmanes per obtenir l’informe d’idoneïtat tècnica i un mes per tramitar el comunicat diferit).

Llicència d’obres majors

Construcció d’habitatges d’obra nova, canvi d’ús de local a habitatge o ampliació de metres. Aquest procés és el més complex de tots i el tràmits poden arribar a demorar-se més d’un any.

Per a la tramitació de llicències d’obres majors hem de seguir els següents passos:

  • S’ha de lliurar la documentació necessària (plans i descripció de les obres) a l’Ajuntament.
  • Esperar la resposta de l’Ajuntament i pagar les taxes d’obres, aquestes obres no poden començar-se fins que se’ns atorguin les llicències corresponents.

¿Cuánto puede costar?

Cada projecte és un món i caldrà realitzar una proposta d’honoraris específica per cada cas. Ponte en contacto con nosotros i et facilitarem una proposta ajustada al teu projecte.

1 comentario en «Llicència d’obres a Barcelona»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *