Saltar al contenido
  Portada » Blog » ¿Qué obras puedo hacer con un "assabentat"?

  ¿Qué obras puedo hacer con un "assabentat"?

  La tramitació d’un assabentat d’obres a l’Ajuntament de Barcelona és gratuïta i no requereix aportar documentació tècnica, de forma que ho pot tramitar directament el promotor de l’obra sense necessitar un arquitecte. Ara bé: Quines actuacions es poden dur a terme amb un assabentat? A continuació t’ho expliquem:

  L'”assabentat” habilita per a dur a terme actuacions conegudes com a obres menors Tipus III, és a dir:

  1. Obres a l’interior d’habitatges, locals, vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin l’estructura, la distribució o l’envolupant d’edificis que no estiguin catalogats, protegits urbanísticament o considerats urbanísticament com de nivell D.
  2. Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin tala d’arbrat.

  Es pot realitzar de forma telemàtica a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

  Com puc saber si el meu edifici està catalogat o protegit urbanísticament?

  En el moment de fer la consulta prèvia al portal de tràmits t’ho indicarà. Alhora, també es pot consultar al Portal d’Informació Urbanística de l’Ajuntament de Barcelona.

  Però llavors… Puc col·locar envans de pladur?

  No. En aquest cas, l’enretirada d’envans o la col·locació de nous, encara que siguin de pladur, es considera una modificació de la distribució, de forma que aquest tipus d’intervenció no podria tramitar-se amb aquest règim de comunicat.

  Encara que els envans no tinguin caràcter estructural, l’Ajuntament demana que sempre que es modifiqui la distribució es presenti un projecte tècnic i hi hagi un tècnic competent que pugui assumir la direcció de l’obra. D’aquesta forma es pot garantir que l’actuació millora l’habitabilitat de l’entitat on es volen fer obres i aquestes s’executen de forma correcta i segura.

  Què em pot passar si modifico envans amb un assabentat?

  Estaries realitzant unes obres sense atenir-te al règim de comunicat pertinent. En cas que l’Ajuntament tingués notícia d’aquesta situació, aturarien les obres d’immediat i obririen un expedient sancionador. La multa per una infracció lleu va de 600€ a 6.000€, però una de molt greu pot arribar als 300.000€. A més, se us instarà a legalitzar l’actuació realitzada, en cas que aquesta sigui compatible amb la normativa vigent. Si no ho fos, caldria retornar l’obra al seu estat original.

  I com legalitzo unes obres fetes sense el règim de comunicat adequat?

  Nosaltres podem fer una primera visita a les obres per valorar la viabilitat de la seva legalització. En cas que sigui possible legalitzar-les, demostrant que totes les actuacions que s’han realitzat s’ajusten a la normativa, caldrà redactar un projecte de legalització i tramitar la llicència d’obres adient. A més, caldrà indicar les obres que encara resten pendents, tot assumint la direcció d’obres.

  I això quant pot costar-nos?

  A García-Fraile Arquitectura hem realitzat diverses legalitzacions i projectes de reforma interior, i cada un és un cas diferent. Ponte en contacto con nosotros per explicar-nos el teu cas i et facilitarem una proposta d’honoraris ajustada a tu.

  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *