Saltar al contenido
  Portada » Blog » ¿Es necesario un arquitecto para rehabilitar una fachada?

  ¿Es necesario un arquitecto para rehabilitar una fachada?

  La rehabilitació de qualsevol element de l’envolupant d’un edifici (cobertes o façanes) requereix sempre d’un projecte tècnic redactat per un arquitecte, així com l’assumpció de la direcció de l’obra. L’ajuntament considera aquest tipus d’obra com a obre menors tipus II, el que implica un règim de comunicació immediata. En cas que l’edificació tingui algun tipus de catalogació urbanística o protecció patrimonial, el comunicat serà diferit i resultarà precís obtenir l’informe previ de patrimoni.

  Per saber quin règim de comunicat ens correspondrà, resulta precís fer en primer lloc una consulta prèvia a l’Ajuntament de Barcelona, que es pot dur a terme de forma telemàtica a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

  Com puc saber si el meu edifici està catalogat o protegit urbanísticament?

  En el moment de fer la consulta prèvia al portal de tràmits t’ho indicarà. Alhora, també es pot consultar al Portal d’Informació Urbanística de l’Ajuntament de Barcelona.

  Quins tràmits cal fer per tramitar comunicat immediat?

  En aquest cas, en primer lloc caldrà que l’arquitecte redacti el projecte tècnic. A Barcelona, l’Ajuntament demana que s’estructuri en 4 PDFs. Cal presentar una memòria tècnica, documentació gràfica, annexes i documents de responsabilitat. Aquests 4 PDFs hauran d’obtenir l’Informe d’Idoneïtat Tècnica APTE (IIT) per part d’una Entitat Col·laboradora de l’Administració (ECA). La ECA s’encarrega de corroborar que la documentació aportada és adient i el projecte s’adequa a la normativa vigent i a les actuacions declarades a la consulta prèvia. En el nostre cas, acostumem a tramitar l’IIT al COAC, tot i que també es pot dur a terme a altres entitats com Addient, TUVSUD o Dekra.

  Un cop s’hagi obtingut l’IIT APTE, la tramitació del comunicat és, com indica el seu nom, immediata. Això vol dir que es podrà iniciar les obres al dia següent d’haver presentat la documentació i haver abonat l’impost de construcció d’obres i la taxa urbanística.

  Per tant, estimem que podriem arribar a iniciar les obres en un termini de dos mesos des del moment que se’ns encarregui el projecte per poder iniciar les obres (un mes i mig per redactar el projecte i dues setmanes per obtenir l’informe d’idoneïtat tècnica).

  I si l’edificació està catalogada?

  En aquest cas ens trobarem amb un règim de comunicat diferit. Abans de tramitar l’IIT caldrà obtenir l’informe previ de patrimoni. La obtenció d’aquest informe pot demorar-se diversos mesos, i és possible que el Departament de Patrimoni realitzi una sèrie d’esmenes al projecte. Sempre presentarà un informe que pot ser favorable, favorable amb condicions o desfavorable. Si fos desfavorable, caldrà tornar a presentar una nova proposta.

  Un cop obtingut l’informe favorable de patrimoni i l’informe d’idoneïtat tècnica apte, el projecte es presentarà al Districte i, atès que és diferit, caldrà esperar un mes més per obtenir l’admissió de comunicat.

  Per tant, en aquest cas, estimem que podrem iniciar les obres en un termini de sis mesos des del moment que se’ns encarregui el projecte per poder iniciar les obres (un mes i mig per redactar el projecte, tres mesos per obtenir l’informe de patrimoni, dues setmanes per obtenir l’informe d’idoneïtat tècnica i un mes per tramitar el comunicat diferit).

  Ens convé que l’empresa constructora s’encarregui del projecte?

  Nosaltres sempre recomanem la contractació d’un arquitecte independent, sense relació empresarial directa amb l’empresa constructora. Cal tenir en compte que l’arquitecte és qui realitzarà la direcció de l’obra i el control de qualitat. Per tant, sempre resulta convenient que qui realitzi aquest control sigui un agent extern a l’empresa constructora.

  ¿Cuánto puede costar?

  Cada projecte és un món i caldrà realitzar una proposta d’honoraris específica per cada cas. Ponte en contacto con nosotros i et facilitarem una proposta ajustada al teu projecte.

  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *